စက်ရုံထောက်ပံ့မှု--- အလယ်အလတ်မရှိ---OEM/ODM မရနိုင်ပါ။

OEM/ODM

OEM/ODM လုပ်ငန်းစဉ် Node

about-us

(၁) LOGO အပြင်အဆင် အတည်ပြုခြင်း။

(1) LOGO layout confirmation

(2) နမူနာငွေပေးချေမှု

(2) Sample order payment

(၃) နမူနာထုတ်လုပ်မှု

(3) Sample production

(၄) နမူနာ စာမေးပွဲ ပြီးပါပြီ။

(4) Sample test completed

(၅) Batch order confirmation ၊

(5) Batch order confirmation

(၆) batch order အတွက် ငွေပေးချေမှု

(5) Batch order confirmation

(၇) အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု ပြီးစီးခဲ့သည်။

(7) Mass production completed

(၈) အသုတ်မှာယူမှု၏ နောက်ဆုံးငွေပေးချေမှုကို ပေးချေပါ။

(8) Pay the final payment of the batch order

(၉)ပြေစာအတွက် ပို့ဆောင်ခြင်း/ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း။

(8) Pay the final payment of the batch order